Görsel İşitsel Çeviri Nedir

Görsel-işitsel çeviri (Audiovisual translation), kısaca görsel-işitsel eser ve ürünlerin içerdiği sözel bileşenlerin bir dilden diğerine aktarılması olarak ifade edilebilir. Görsel-işitsel materyallerin aynı anda görülmesi ve duyulması amaçlandığından, bu materyallerin çevirisi basılı materyallerin çevirisinden son derece farklıdır. Basılı materyaller, temelde okunmak üzere kaleme alınır. Görsel-işitsel materyaller ise izlenmek ve dinlenmek için oluşturulur. Görsel-işitsel materyalleri basılı materyallerden ayıran en önemli unsurlardan biri de görsel-işitsel materyallerin oluşturulması ve çevrilmesi sırasında çeşitli teknolojik aygıt ve uygulamalardan faydalanılmasıdır. Görsel-işitsel çeviri ürünlerini dublaj ve altyazı olarak iki ana başlıkta ele alabiliriz. Dublaj çevirisinde hedef, çevrilen materyalin oyuncular tarafından söyleniyormuş gibi görünmesini sağlamaktır. Altyazı çevirisinde ise, ekranda duyulan ve okunan her türlü materyalin yazılı olarak çevrilmesi hedeflenir.

Görsel-İşitsel Çeviriyi Biricik Yapan Şey Nedir

Tercüme yapılması gereken dosyalarınız mı var?

DOSYA YÜKLE

Görsel-işitsel çeviride yer alan belki de en önemli unsur “konuşma”dır. Konuşmanın görsel-işitsel çeviri çerçevesi kapsamında ifade ettiği şey, görsel-işitsel materyallerde yer alan diyalog ve monologların çevirisidir. İki kişinin konuşmasını çevirmek her ne kadar dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünse de aslında hiç de öyle değildir. Konuşmanın içinde yer aldığı bağlam, konuşmanın bütün niteliklerini belirleyen temel unsurdur. Çevirmen, konuşmanın gerçekleştiği bağlamı son derece derinden özümseyip buna uygun bir çeviri ortaya koymalıdır. Ne var ki bağlam, sadece konuşmayı değil, söz konusu görsel-işitsel materyalin bütününü de etkiler. Çevirmen, üzerinde çalıştığı materyalin hangi janra ait olduğunu, hangi platformda yayınlanacağı ve hangi kitle hedeflenerek beğeniye sunulacağı gibi materyalin metası olan başka birçok etkeni de hesaba katmalıdır.

Görsel-İşitsel Çeviri Süreci

Bir görsel-işitsel çeviri projesinin geçeceği süreçler projenin niteliklerine göre değişiklik gösterse de genel bir çerçeveden bahsedebiliriz. İlk olarak, çevirilisi yapılacak olan içeriğin transkript haline getirildiği teknik bir süreç mevcuttur. Bu süreçte teknolojik aygıtlar, yazılımlar ve çeşitli profesyonel programlar kullanılır. Bu aşamanın mutlaka işinde yetkin kişilerce yapılması gerekir. Çünkü bu aşamada simgeler arası bir çeviri mevcuttur. Sesli ileti halinde olan ana materyal yazılı ileti haline getirilmektedir. Daha sonra ortaya konacak olan çeviri işleminin daha doğru ve amacına uygun olması için bu simgeler arası çevirinin son derece titizlikle yapılması gerekir. Bu aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından elde edilen yazılı materyal gerekli direktiflerle çevirmene iletir. Çevirmen, yine belirli teknolojik aygıtlar, yazılımlar ve çeşitli programları kullanarak çeviri sürecini tamamlar. Çevirmenin dublaj çevirisi mi, altyazı çevirisi mi yoksa işitme engelli bireyler için altyazı çevirisi mi hazırladığına bağlı olarak hem alacağı materyal hem de ortaya koyacağı çeviri değişkenlik gösterir. Çeviri sürecini tamamlamış olan çevirmen, daha sonra çevirinin kontrol aşamasına geçer. Bu kontrol aşamasında yalnızca çevirinin doğru olup olmadığı ve yazım yanlışı yapılıp yapılmadığı değil, hazırlanan çeviriyi oluşturan unsuların ekran üzerinde nasıl gözüktüğü, nerede durduğu ve ne kadar süre durduğu gibi çeşitli başka unsurlar da kontrol edilir. Çeviriyi yapmış olan çevirmenin, görsel-işitsel çeviri için gerekli olan teknik altyapı ve program/yazılım kullanma bilgisine sahip olması çok önemlidir. Aksi taktirde büyük bir zaman kaybının yaşanması işten bile değildir.

Görsel İşitsel Çevirinin Önemi

Görsel-işitsel çeviri, küresel izleyicileri birbirine bağlayan ve nereden ve hangi dilden olurlarsa olsunlar her türlü görsel-işitsel içeriği keşfetmelerini sağlayan bir araçtır. Bu nedenle görsel-işitsel çeviri, yalnızca alanında deneyimli ve derinlemesine bilgi sahibi profesyonel çevirmelerin gerçekleştirebileceği benzersiz bir çeviri hizmetidir.

Anında Fiyat Alın
Saniyeler içerisinde tercüme fiyatı alın
Yeminli Çevirmenler
Tercümeleriniz yeminli tercüman ekibimize emanet
7/24 Tercüme Takibi
Çeviri Takip Sistemi ile tercümeniz ne durumda kontrol edin
Üye Olmadan Hizmet
Üye olmanıza gerek olmaksızın tercüme yaptırın

Tercüme Kalite Garantisi

  • Yeminli Tercüman Kadrosu
  • Anında Tercüme Fiyatı
  • Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Çeviri

Sorunuz mu var? Canlı destek üzerinden bize şimdi yazın!

ANINDA FİYAT HESAPLA

Canlı Destek