MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar ve Konusu

Çevirimvar, internet aracılığıyla çevirmenler ("Çevirmen") ile çeviri talebinde bulunan müşteriler ("Müşteri") arasında aracılık etmek ve çeviri hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş bir web sitesidir. Bu belge, Çevirimvar web sitesinden (“Web Sitesi”) alınan hizmetler ("Hizmetler") hususunda Müşteri ile kayıtlı adresi Öveçler Mah., 1335. Sok. 58/4 Çankaya, Ankara’da bulunan Çevirimvar - Elif Erdoğdu ("Çevirimvar") arasındaki yasal sözleşmedir ("Sözleşme"). İşbu Sözleşme, Web Site‘sini ve Hizmetler‘i kullanmaya dair Sözleşme‘nin tamamıdır.

2. Süre ve Fesih

Web Site'sini kullanmaya veya hizmet alımına başladığınızda aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Web Site‘sindeki hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve yazan şartlara bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Aksi açıkça belirtilmediği sürece, Sözleşme koşulları üyeliğinizin sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz kılınırsa, işbu Sözleşme’nin kalanı tam olarak yürürlükte olacaktır.

Son güncelleme: 01.02.2022

3. Üyelik

Üyelik tamamen isteğe bağlı olarak sipariş sırasında oluşturulabilir. Üyelik sırasında, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerinin verildiğini taahhüt edersiniz. Üye kaydınızın başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle Web Site'sinin bir Üyesi olursunuz ("Üye"). Sözleşme’yi ihlal etmeniz durumunda, Çevirimvar kaydınızı dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.

4. Hizmetler ve Ücret

Çevirimvar platformunun amacı, çeviri hizmeti almak ve vermek isteyen şahıs ve tüzel kişileri online bir platformda buluşturarak yazılı çeviri hizmetleri alış verişine güvenli bir platform üzerinden aracılık etmektir. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden Çevirimvar’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Müşteri'nin Çevirimvar üzerinden gerçekleştireceği tüm çeviri alış veriş işlemleri Müşteri tarafından yapılacak olup, bu hususta Çevirimvar’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşbu Sözleşme’de belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında Web Site'sinde belirtilen miktar kadardır. Web sitesinde belirtilen ücret KDV dahil edilerek hesaplanır ve Müşteri‘ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. Müşteri ödemeyi kredi kartı kullanarak veya havale yoluyla gerçekleştirebilir. Çevirimvar, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar hizmet vermeme hakkını saklı tutar.

Çevrilmiş Metinler’de ortaya çıkan şikayetleri, söz konusu şikayetin tam ayrıntılarıyla birlikte Çevirimvar'a bildirmeniz gerekir. Çevirimvar'ın yükümlülüğü iddia edilen hataların değerlendirmesinde yegane takdir hakkı Çevirimvar'a ait olmak üzere, olduğu iddia edilen hataları düzeltmekle kısıtlı olacaktır. Bu iddialar nedeniyle Çevirimvar tarafından size geri ödeme yapılmaz. Revize talebi yalnızca metin üzerindeki düzeltmeleri kapsar. Çevrilmiş Metin‘e yapılan yeni eklemeler durumunda revize kapsamında Hizmet yeniden ücretlendirilir.

Müşteri, sözleşme konusu mal/hizmetin ödemesinin yapılmasından itibaren, hizmetin kendisine henüz teslim edilmemiş olması ve tercüme sürecinin başlatılmamış olması durumunda 6 saat içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Çevirimvar'a e-posta veya telefon yolu ile bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Müşteri'ye iade edilir.

Çevirimvar, fiyatlar, genel koşullar ve sunulan hizmetler üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

5. Teslimat

Çevrilmiş Metinler'in teslimatı veya hizmetlerin sağlanması için verilen tüm tarihler tahminidir. Çevirimvar tarafından açıkça kabul edilmemişse, teslimat ya da Hizmetler‘in sağlanması için zaman kritik öneme sahip değildir ve hiçbir gecikme size teslimatı ya da Hizmetler‘i reddetme veya Sözleşme'den vazgeçme hakkı tanımaz. Çevirimvar, bir teslimatın ya da hizmetin gecikmesinden veya uygulanamamasından doğacak sonuçlardan sorumlu tutulamaz. E-posta, posta veya Web Sitesi'nden çevrilmiş dosyanın Müşteri tarafından alınması, bu Sözleşme'nin koşulları çerçevesinde teslimatın tamamlanmış olması demektir. Çevirimvar, bazı hacimlerdeki işleri parça parça teslim edebilir. Her bir teslimat bölümü ayrı bir yükümlülük anlamına gelir ve bunlardan herhangi birindeki sorun, Müşteri’nin diğer bölümleri iptal etme veya bu Sözleşme'yi tamamen reddetme hakkı tanımaz.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Çevirimvar işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Çevirimvar için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Çevirimvar’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Çevirimvar’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6. Kişisel Veri

Kullanıcı Çevirimar üzerinden teklif alırken veya sipariş verirken Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamak ve sonrasında Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Çevirimvar ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, fatura/posta adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Çevirimvar arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Çevirimvar tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) Çevirimvar tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Çevirimvar üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

7. Telif

Gerçekleştirilen tercümelerin yazılı yayın veya basımı ile ilgili Çevirimvar önceden bilgilendirilmelidir. Çevirimvar tarafından tercümesi gerçekleştirilen metinlerin kitap, dergi gibi yazılı olarak yayınlanması, sadece Çevirimvar'ın onayını takiben gerçekleştirilebilir. Müşteri, tercüme metinlerini kendi ismi veya başka bir isim altında metinlerin tercümanı olarak yayınlama hakkına sahip değildir.

Veri Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması

8. Fikri Mülkiyet Hakları

Web Site'sinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm sayfalar ve fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. İşbu Web Site‘sinin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Web Sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web Site‘sinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

9. Sorumluluklar

Çevirimvar Hizmetler‘i, sektörün standartlarına uygun olarak yetkin kişilerce sağlar. Çevirimvar, Hizmetler‘i sunmak için Çevirmen‘leri ve diğer personeli seçerken kabul edilebilir tüm yetenek ve özenden azami düzeyde faydalanır. Hizmetler‘in veya Çevrilmiş Metinler’in kalitesi, uygunluğu ve özel amaçları konusunda açıkça belirtilen veya ima edilen hiçbir hüküm, koşul ya da garanti bu Sözleşme’de açıkça ifade edilmemişse sorumluluklara dahil edilmeyecektir.

Çevirimvar Çevrilmiş Metinler’in doğruluğunu, hatasız olduğunu taahhüt veya beyan etmez. Çevirimvar Çevrilmiş Metinler’e yorum katılmadığının garantisini vermez.

Müşteri, Çevirimvar'a üye olan çevirmenler tarafından sağlanan çevirisi yapılmış içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin ve içeriğin doğruluğunu ve kalitesini araştırma sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerikler ve çevirilerinden çıkabilecek zararlardan dolayı Çevirimvar’ın, Çevirimvar çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Çevirimvar, Çevirimvar tarafından veya Çevirimvar adına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar gereğince, ihmal yüzünden veya kasıtsız yapılan yanlış beyanlar konusunda size karşı bir yükümlülük kabul etmez veya böyle bir yanlışlık sebebiyle size Sözleşme’yi feshetme hakkı tanımaz.

Herhangi bir teknik sistem hatasından dolayı fiyatlandırma, teslimat tarihi ve kelime sayımında meydana gelebilecek sorunlara ilişkin Çevirimvar değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Çevirimvar sistemin sunmuş olduğu fiyat ve teslimat tarihi bilgisinin doğruluğunu garanti edemez. Çevirimvar teslimat tarihi ve fiyat güncelleme hakkına sahiptir.

Çevirimvar, kâr, iş, anlaşma, gelir kaybı ile prestije veya iyi niyete, öngörülen kazanca gelecek zarar ve/veya diğer dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp ya da zarar konusunda yükümlü tutulamaz.

Çevirimvar internet üzerinden sizin gönderdiğiniz Kaynak Metinler‘in ve Çevirimvar tarafından size gönderilen Çevrilmiş Metinler'in saldırıya uğrama riski olmadığının garantisini vermediğini ve Çevirimvar Kaynak Metinler‘in veya Çevrilmiş Metinler’in kaybolması, bozulması ve saldırıya uğraması konusunda hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul edersiniz.

Herhangi bir anlaşmaya göre Çevirimvar'ın size karşı olan tüm yükümlülüğü, Hizmetler ve Çevrilmiş Metinler ile ilgili olanlar dahil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, iddialarla ilgili anlaşmaya göre sizin Çevirimvar'a ödeyebileceğiniz miktarı aşamaz.

Hiçbir durumda, Çevirimvar Hizmetler‘in kullanılması sonucu ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, kasıtlı veya tesadüfi zararlardan daha önceden bu zararların gerçekleşebileceğine dair uyarılmış olsa bile, sorumlu olmayacaktır.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Çevirimvar ayrıca müşterinin kayıtlı olduğu şehirde de dava açma hakkına sahiptir.

İşbu Sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma Web Site'sinin kullanılmaya veya hizmet alımına başlanması ile gerçekleşmiş kabul edilir). Çevirimvar gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Canlı Destek