Akademik Dergi Nedir?

Kaynakça, dipnot, atıflar içerir. Araştırmacıları hedef alır. Hakemli veya hakemsiz olabilir.

Tercüme yapılması gereken dosyalarınız mı var?

DOSYA YÜKLE

Hakemli Dergi Nedir?

Bilim insanı olan hakemler tarafından içerik, bilimsellik denetimi yapılır. Hakemlerin denetlemediği inceleme yazılarına da yer verilebilir.

Ulusal Hakemli Dergi Nedir?

Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi. (ÜAK tanımı)

Bilimsel Bir Makale Nedir?

Akademik makaleler, araştırma deney ve gözlem sonucu elde edilen verilerin araştırmacılar tarafından yorumlanıp değerlendirilmesiyle oluşturulan ve bilimsel dergiler tarafından belirli bir süreç sonrasında yayınlanmaya layık görülmüş resmî belgelerdir.

Akademik makaleler sayesinde bilim insanları kendi alanlarındaki güncel gelişmeleri takip ederek bilgi edinebilir ve zaten yapılmış bir araştırmayı tekrarlama zahmetinden kurtulabilirler. Akademik makaleleri, bilimsel araştırmaların paylaşıldığı temel düzlemin ögeleri olarak nitelendirebiliriz. Bu bakımdan büyük önem arz etmektedir.

Kimler Bilimsel Bir Dergide Akademik Makale Yayınlayabilir?

Aslında kısaca herkes. Yüksek lisans veya akademik bir unvan gerekli değil fakat pratikte bu süreçleri geçmeden bir alanda uzmanlaşıp akademik dünyaya yeni bir açı sunmak neredeyse imkânsız.

Makale Yayın Süreci Nasıl İşler?

Yayın Öncesi

Hazırlık Aşaması

Gözlem, deney ve okumalarınız sonucu katkıda bulunacağınızı düşündüğünüz konuda halihazırda bir makaleniz olduğunu düşünelim. Öncelikle dünyada yaygınlıkla kabul edilen makale yazım şemasına uygun bir formata sokmanız gerekmekte. Bu formatta genel olarak beş kısım bulunur.

1. Özet- Bu kısım makalenin amacı ve konusu hakkında genel bir bilgi verir. Bilimsel dünyaya sunmak istediğiniz yeni bakış açıları, teknikler, bulgular sunulur.

2. Giriş- Bu kısımda bilimsel dünyada halihazırda bulunan önceki bilgiler hatırlatılıp eklenilecek yeni bilgilere giriş yapılır. Hipotezler, bu hipotezlerin kanıtları, dayanakları, yorum ve öngörülerden bahsedilir.

3. Yöntem ve Kullanılan Araçlar- Bu kısımda kullandığınız deneye ve gözlemlerden bahsedilir. Bu bahsetmenin amacı diğer bilim insanlarının da bu deneyi tekrarlamasına ve eleştiride bulunmasını imkân sağlamaktır. Böylece sınanabilirdik elde edilmiş olur.

4. Tartışma- Bu bölümde sizin elde ettiğiniz bilgiler ile alanda halihazırda bulunan bilgilerin değerlendirilmesi ve bir üst noktaya taşımak istediğiniz çıkarımların desteklenmesi gerekir. Önceki araştırmalardaki eksik ve hatalı değerlendirilen noktalar belirtilir.

5. Teşekkür ve Referans- Bu kısımda yapılan alıntılar ve referanslar bulunur.

Bu kısımlar bir kural niteliğinde olmasalar da hemen hemen her makalede bulunur. Yayınlanacak derginin kendi belirlediği sınırlandırmalar bulunabilir. Örneğin özet kısmı için kelime vb. sınırlar bulunabilir. Bu takdirde siz de yazacağınız bu kısımları hedef derginin şablonuna göre şekillendirmek durumundasınız.

Dil ve Üslup

Makalenizi bilimsel dünyayla paylaşacağınız için İngilizce yazmanız önemlidir. Makalenizi İngilizce yazabilir veya kendi dilinizde yazdıktan sonra çevrilmesini talep edebilirsiniz. Kendiniz yazsanız bile dergiye gönderileceği için yine de bir çeviri bürosu tarafından değerlendirilmesi mantıklı olacaktır. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken nokta çeviri bürosunun sahip olacağı ISO (International Organization for Standardization) Sertifikasıdır. Sahip olduğu ISO sertifikasıyla cevirimvar.com üzerinden çevireceğiniz veya kontrol edeceğiniz bir makale İngilizce sebebiyle gönderdiğiniz dergiden dönmeyecektir.

Derginin Seçilmesi

Bu aşama makalenizin yayınlanacağı platformu belirlediğinden bilim dünyasında saygın bir yerde mi yer alacağını yoksa pek denetlenmeden çoğu başvuruyu kabul eden bir yerde mi yayınlanacağı belirler. Bu aşamada kaliteli bir makalenizin bilim insanlarının önemsemediği bir dergide yayınlanması istemeyeceğiniz bir durumdur.

Derginin saygınlığı bu aşamada önemli bir faktördür. Derginin saygınlığını atıf sayısı, kabul oranı, araştırmalarda kullanılan makale sayısı, saygın bilim insanlarının kullanımı gibi pek çok faktör bulunmaktadır. Bu koşulları ve daha fazlasını tartan Pubmed, Scopus, Web of Science gibi kuruluşlar bulunmaktadır.

Bunun yanında sadece içerik amacıyla her türlü makaleyi yayınlayan, bilimsel olmayan dergiler mevcuttur. Sahte bilim yapan bu dergilerden uzak durmanızı tavsiye ederiz.

Yayınlanma Süreci

Editör Denetimi

Her ne kadar editörler tarafından değerlendirilseler de sadece düzenle alakalı bir denetim değildir bu. Editörden sonra alanında uzman bilim insanlarının önüne gideceğinden dolayı editörler bu aşamada bilimsel bazı denetimler de yaparlar. Editörlerin temel işlevi; “Bilimsel bir makale yazarının kendisini en etkin bir biçimde ifade etmesine yardımcı olmak ve bilimi anlaşılır bir şekilde yayınlamaktır” (Kutsal, Yeşim G., Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2006). Bu aşamada makalenin dergi için uygun olup olmamasına, temel bilimsel hataların olup olmadığına bakarlar. Bu aşamadan geçen makaleler hakem denetimine geçer.

Hakem Denetimi

Alanında uzman bilim insanları bu süreçte yer alır. Genel olarak makalenin;

1. Yeniliğini

2. İlginçliğini

3. Objektifliğini

4. Dergi bakımından öncelikli olup olmamasını

5. Bilimsel geçerliliğini denetlerler.

Bazı durumlarda gizlilik önemlidir çünkü yayın yapılacak dergideki hakemler, makale sahibinin rakibi olabilir. Bu sebeple bazı dergilerde makale sahibinin hakem engelleme hakkı bulunmaktadır. Belirli bir kişinin makalesini önceden görmesini engelleyebilir. Bunun tersi de mümkündür. Hakemler bazı makale sahiplerinin makalesi benim önüme gelmesin diyebilirler.

Olası Hakem Cevapları

1. Kabul Edilme: Makalelerin önemli bir çoğunluğu direkt gönderildiği haliyle kabul edilmez. En iyi ihtimalle editoryal bazı düzenlemeler beklenir.

2. Ufak Düzenlemeler Gerekiyor: Bazı biçimsel değişiklikler veya küçük ayrıntıların değiştirilmesi istenir. Bu cevabı aldıysanız makaleniz büyük ihtimalle yayınlanacaktır.

3. Büyük Değişimler Gerekiyor: Deney kısmında, araştırma yönteminde, verilerde hata ve eksiklikler olabilir. Bu şekliyle makale yayınlanmayacaktır. İçerik sorunu vardır.

4. Ret: Hata ve düzeltilmesi gereken yerler fazla ise direkt olarak reddedilebilir.

Anında Fiyat Alın
Saniyeler içerisinde tercüme fiyatı alın
Yeminli Çevirmenler
Tercümeleriniz yeminli tercüman ekibimize emanet
7/24 Tercüme Takibi
Çeviri Takip Sistemi ile tercümeniz ne durumda kontrol edin
Üye Olmadan Hizmet
Üye olmanıza gerek olmaksızın tercüme yaptırın

Tercüme Kalite Garantisi

  • Yeminli Tercüman Kadrosu
  • Anında Tercüme Fiyatı
  • Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Çeviri

Sorunuz mu var? Canlı destek üzerinden bize şimdi yazın!

ANINDA FİYAT HESAPLA

Canlı Destek