Dilbiliminde çeviri, bir dildeki bir metnin başka bir dile aktarılması işlemidir. Çeviri, ‘yabancı dil’ engelinin yarattığı iletişim kopukluğunu gidermeye çalışan, insanlık tarihi kadar eski bir aktarım girişimidir ve yeryüzünde farklı diller konuşulduğu sürece de var olmaya devam edecektir.

Eski toplumların ve kültürlerin aydınlatılması, çeviri yöntemlerine dayanmaktadır. Çevirinin tarihsel gelişimi içerisinde yöntemsel farklılıkların değerlendirilmesi, günümüz çevirilerine de katkı sağlayacağı açıktır. Toplumların dış dünyayla iletişim ihtiyacına paralel olarak, çeviri de her dönem farklı beklentilere cevap verebilecek şekilde, ağırlıklı görev alanını yeniden tanımlamaktadır. Tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde, çevirinin her dönem farklı bir işlev yüklendiğini görebilmekteyiz.

Peki Türklerde ilk çeviriyi kim, hangi diller arasında yaptı?

Orta Asya kazılarında bulunan, 8.-13. yüzyılları arasında yazıldığı düşünülen Uygurca metinlerinin çoğunun, Türklerde ilk çeviri metinleri olduğu tespit edilmiştir. Budizm, Maniheizm ve Hristyanlık ile ilgili olan metinler Sanskritçe, eski Farsça, Süryanice, Tibet dili ve Çinceden çevrilmiştir. Çeviri yöntemi açısından değerlendirildiğinde, Türk kültür tarihinin erken dönemlerinde gerçekleşen dini metinler çevirisi bağlamında benimsenen aşırı kaynak metne bağlılık, ana dili daha çok olumsuz yönde etkilemiştir.

Osmanlı döneminde çeviri ihtiyacı daha çok ticari ve siyasal alanda duyulduğu gözlemlenebilir. Bunun başlıca sebebi, Osmanlının dış dünyaya kapalı olması ve sadece çok zorunlu olduğunda dış dünyayla iletişime girmesidir. Osmanlı döneminde çevirmenlere ticaret, diplomasi ve hukuk alanlarında önemli görevler düşmekteydi: Batı ile Doğu arasında aracılar olarak antlaşma, konuşma ve resmi belgeler çevirmişlerdir.

Türkiye’nin en yoğun ve verimli çeviri faaliyetleri, 19 Mayıs 1940 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Tercüme Bürosunda gerçekleşmiştir. Osmanlı döneminde gerçekleşen çeviri etkinliğinin tersine, Tercüme Bürosu çatısı altında meydana getirilen çeviriler, bilinçli yöntemsel tercihler çerçevesinde oluşturuluyordu.

Avrupa’da 1940’lı yıllarda ilk çeviribilim enstitülerinin kurulması, çeviri ile ilgili araştırmaların akademik ortama taşınmasını sağlamıştır. Özellikle 1980’den sonra edimsel yönelimlerin etkisinde yapılan çalışmalar, çevirinin özellikli bir alan olduğunun kabullenilmesinde önemli rol oynamıştır.Teknolojinin kullanımı, çevirilere ne kazandırdı?

Teknolojinin kullanımı, çevirilere ne kazandırdı?

Birinci yüzyılda çeviriye duyulan ihtiyaç özellikle teknoloji ve ülkeler arası iletişim sebebiyle gelişmelere paralel olarak artmıştır. Böylece teknik çeviri oldukça önem kazanmıştır. Piyasanın beklentilerine cevap verebilecek çevirmenlerin; alanlarında uzmanlaşmış olması gerekliliği, çeviriye dair yöntem bilgisinin de daha kurumsallaşmış bir ortamda kazandırılması görüşünün benimsemesine yol açmıştır.

Tercüme yapılması gereken dosyalarınız mı var?

DOSYA YÜKLE

Günümüzde çeviriler, daha çok bireyler ve çeşitli firmalar tarafından kullanılmaktadır. Eğer elinizde çevirmeniz gereken uzun bir cümle varsa; bunu, kelimeleri tek tek çevirerek yapamazsınız. Çünkü kelimelerin anlamlarına bakarak, cümleyi meydana getirmek zor olacaktır. Oysa çeviri sitesi kullandığınızda bu işi daha kolay halledebilirsiniz. Eğer kalitesiz bir çeviri sitesi kullanırsanız çeviri anlamında hataya düşebilirsiniz. Özellikle önemli konular için yapılan çevirilerde buna dikkat etmelisiniz. Önemli bir konu için çeviri yapacaksanız, kaliteli bir çeviri sitesi kullanmanız gerekir.

Donanımlı, alanında uzman ve çeviribilimsel yöntem bilgisini özümsemiş çevirmenlerle çalışan çeviri merkezlerini, günümüz diller ve kültürler arası iletişim ağının önemli temel taşlarından biri olarak değerlendirmek yerinde olacaktır.

Bu çerçevede, profesyonel çeviri hizmeti sunan Çevirimvar çeviri bürosundan yararlanabilirsiniz. Çevirimvar ile isteğiniz üzerine hızlı ya da yeminli çevirilerinizi güvenilir bir şekilde yaptırabilirsiniz.

Anında Fiyat Alın
Saniyeler içerisinde tercüme fiyatı alın
Yeminli Çevirmenler
Tercümeleriniz yeminli tercüman ekibimize emanet
7/24 Tercüme Takibi
Çeviri Takip Sistemi ile tercümeniz ne durumda kontrol edin
Üye Olmadan Hizmet
Üye olmanıza gerek olmaksızın tercüme yaptırın

Tercüme Kalite Garantisi

  • Yeminli Tercüman Kadrosu
  • Anında Tercüme Fiyatı
  • Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Çeviri

Sorunuz mu var? Canlı destek üzerinden bize şimdi yazın!

ANINDA FİYAT HESAPLA

Canlı Destek