Anında Fiyat ve Teslimat
Saniyeler içerisinde uygun profesyonel çeviri fiyatı ve teslimat bilgisi
Profesyonel Çevirmenler
Dil hakimiyeti yüksek, profesyonel çevirmen ekibiyle çalışın
7/24 Çeviri Durum Takibi
Çeviri Takip Sistem'i ile her an çeviriniz ne durumda kontrol edin
Üye Olmadan Hizmet
Üye olmanıza gerek olmaksızın sipariş verin

İngilizceyi temel olarak dört döneme ayırarak incelememiz mümkündür. Bu dönemler, Eski İngilizce (Old English), Orta İngilizce (Middle English), Erken Modern İngilizce (Early Modern English) ve Modern İngilizce (Modern İngilizce) başlıkları altında toplayabiliriz.

1. Eski İngilizce Dönemi’nde, İngilizce çoğunlukla Germen etkisi altında gelişmiştir. Bu dönem, MS 5. yüzyıldaki Anglosakson göçleriyle başlamış ve MS 1066 yılında Fransız etkisinin başlamasına kadar sürmüş olup bu dönemde kullanılan sözcüklerin %97’si günümüzde kullanılmamaktadır. Ünlü Anglosakson destanı Beowulf bu dönemde yazılmıştır.

2. Orta İngilizce Dönemi, MS 1066 yılında Normanların Britanya Adası’nı fethetmesinden sonra başlamış ve 15. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu dönemde Eski İngilizcenin pek çok özelliği değiştirilerek veya silinerek İngilizce büyük değişime uğramıştır.

3. Erken Modern İngilizce Dönemi, 15. yüzyılın sonlarında başlamış ve 17. Yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür. Bu döneme, İngilizcenin yabancı dillerin etkisinde kalmasına karşı çıkan püristler damga vurmuştur. Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare bu dönemde eserler vermiştir.

4. Modern İngilizce Dönemi, Erken Modern İngilizce Dönemi’ni takip eden ve günümüzde de devam eden dönemdir. Bu dönemde gerçekleşen bilimsel keşifler, İngilizce dilini büyük değişime uğratmıştır.

İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi Arasındaki Farkların Temel Sebepleri

İngilizce, Amerika’ya ilk olarak 17. yüzyılda göç yoluyla gelmiştir. Bu tarihten itibaren Amerikan İngilizcesi ayrı bir lehçe olarak oluşmaya başlamış ve İngiliz ve Amerikan İngilizceleri birbirlerinden farklılaşmıştır. Amerikan İngilizcesi göçmenlerin ve yerli halkın da etkisiyle yeni bir kimlik edinirken, İngiliz İngilizcesi Fransızca, Latince, Almanca gibi Avrupa dillerinin etkisinde kalmış ve kendine özgü bir kimlik oluşturmuştur. Bu yazı, iki bölümden oluşmaktadır. Yazımızın bu bölümünde İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki yazım farklılıklarını ve sözcük kullanımındaki farklılıkları inceleyeceğiz.

Yazım Farklılıkları

Her ne kadar iki lehçe çoğunlukla benzer olsalar da farklı dillerin etkilerinde kalmalarından ve farklı etkiler altında evrilmelerinden doğan çeşitli farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar, İngiliz İngilizcesinin Fransızcanın daha çok etkisinde kaldığını göstermektedir. En temel yazım farklılıkları aşağıdaki gibidir:

1. İngiliz İngilizcesinde “-our” ile hecesi ile biten bazı sözcükler, Amerikan İngilizcesinde –“or” ile bitmektedir.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi Türkçe
glamour glamor cazibe
colour color renk
humour humor mizah
odour odor koku

2. İngiliz İngilizcesinde “-yse” ya da “-ise” hecesi ile biten sözcükler Amerikan İngilizcesinde “-yze” ya da “-ize” şeklinde yazılmaktadır.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi Türkçe
apologise apologize özür dilemek
realise realize farkına varmak
organise organize organize etmek
recognise recognize tanımak

3. İngiliz İngilizcesinde “-ce” hecesiyle biten bazı sözcükler Amerikan İngilizcesinde -se” hecesiyle bitmektedir.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi Türkçe
offence offense dargınlık
defence defense savunma
licence license lisans

4. İngiliz İngilizcesinde “-re” hecesi ile biten sözcükler Amerikan İngilizcesinde “-er” hecesi ile bitmektedir.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi Türkçe
centre center merkez
litre liter litre
metre meter metre

5. Tıp terimlerinin yazılışında da çeşitli farklılıklar görülmektedir.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi Türkçe
oedema edema ödem
coeliac celiac çölyak
paediatri pediatri pediatri (çocuk hastalıkları)

6. Bu farklılıkların yanı sıra, herhangi bir kategoride toplayamayacağımız yazım farklılıkları da mevcuttur.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi Türkçe
jewellery jewelry mücevherat
tyre tire araba lastiği
manoeuevre maneuver manevra

Sözcük Kullanımlarındaki Farklılıklar

İngilizler ve Amerikalılar, zaman zaman aynı anlamı ifade etmek için farklı sözcükler kullanmaktadırlar. Bu sözcüklere baktığımızda İngiliz İngilizcesi üzerindeki Fransızca etkisini daha net görebiliriz.

İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi Türkçe
autumn * fall sonbahar
crisps chips cips
biscuit * cookie kurabiye

NOT: * ile işaretlenen sözcükler, İngilizceye Fransızcadan geçmiştir.

Tercüme Kalite Garantisi

  • Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Çeviri Hizmeti
  • Profesyonel Çevirmenler
  • Çeviriniz kalite kontrol aşamasından geçmeden teslim edilmez.
  • Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda ücretsiz revize hizmeti.
  • Sorun çözümü ve destekte en geç 1 saat prensibi.

Sorunuz mu var? Canlı destek üzerinden bize şimdi yazın!

ANINDA FİYAT HESAPLA


Google Play Çevirimvar Android Uygulaması App Store Çevirimvar IOS Uygulaması

Türkiye'nin İlk ve Tek ISO Sertifikalı Online Tercüme Bürosu

Canlı Destek