Anında Fiyat ve Teslimat
Saniyeler içerisinde uygun profesyonel çeviri fiyatı ve teslimat bilgisi
Profesyonel Çevirmenler
Dil hakimiyeti yüksek, profesyonel çevirmen ekibiyle çalışın
7/24 Çeviri Durum Takibi
Çeviri Takip Sistem'i ile her an çeviriniz ne durumda kontrol edin
Üye Olmadan Hizmet
Üye olmanıza gerek olmaksızın sipariş verin

Her toplum kendi tarihsel ve kültürel özellikleriyle ilişkili olarak bir takım hukuk kurallarına sahiptir. Toplumların bu tür özelliklerinin de birbirinden farklı olduğu düşünülürse hukuk kuralları toplumdan topluma değişiklik gösterir. Dolayısıyla bir dilden başka bir dile yapılan hukuk çevirisi birtakım zorlukları beraberinde getirir. Yapılan profesyonel çevirinin hem objektif olması hem de toplumun kendi kültürüne göre oluşturulan yasal normlarıyla tutarlı olması gerekmektedir. Bu nedenledir ki hukuk çevirisi, alanında uzmanlığın en gerekli olduğu çeviri çeşitlerinden bir tanesidir.

Hukuk Çevirisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hangi türde çeviri yapılırsa yapılsın genel geçer bir kural olan ‘hem kaynak hem de erek dile tam hâkim olma’ özelliği hukuk çevirisi için de geçerlidir. Diğer metin türleriyle kıyaslandığında hukuk metinleri genellikle oldukça uzun ve karmaşık cümlelerden oluşur. Hatta tek bir cümlenin 15 satırdan oluştuğu metinlere rastlamak kuvvetle muhtemeldir hukuk metinlerinde. Bu gibi durumlarda tercüme bürosu veya çevirmen öncelikle kaynak metinin anlamını çözümleyip daha sonrasında bunu en anlaşılır şekilde erek dile aktarma sürecine geçer. Bu da çevirmen için her iki dile de layıkıyla yetkin olmayı zorunlu kılar.

Profesyonel çevirmenin hukuk terimlerini çok iyi bilmesi gerekir. Çünkü hukuk metinlerinin dilleri günlük hayatta kullanılan dilden çok farklıdır. En basitinden bir örnek vermek gerekirse Türkçede ‘rapor hazırlamak’ ifadesinin karşılığı için normal koşullarda ‘prepare’ fiili kabul edilebilecek bir seçimken hukuki bir raporun hazırlanmasından bahsediliyorsa ‘draft a report’ kalıbı kullanılmalıdır. Veyahut, İngilizcede ‘commitment’ kelimesi ‘bağlılık/adanma’ anlamlarına gelse de hukuki bir bağlamda ‘taahhüt’ olarak çevrilir. İşte bu gibi örneklerden yola çıkarak çevirmenin bu terimlere oldukça hâkim olması gerekir ki hukuk dilinin ahengini ve kendi içindeki tutarlılığını bozmadan kaliteli çeviriler ortaya çıkabilsin.

Türkçe hukuk metinlerinde ağırlıklı olarak Arapça ve Farsça kelimeler kullanılırken İngilizce metinlerde ise Latince kelime kullanma eğilimi görülmektedir. Dolayısıyla bu da dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir.

Hukuk çevirisinde kaynak metinde koyu ve kalın harf, başlık şekli gibi biçimsel özellikler aynı şekilde hedef metne aktarılmalıdır.Kısaltmalar kullanılırken doğru karşılıkların kullanıldığından emin olunmalı, ilk kısaltmada parantez içerisinde kısaltma açık biçimde mutlaka yazılmalıdır.Hukuk metinleri çevirisinde sözlük kullanımı konusunda hassas davranılmalı, özellikle hukuk terimleri içeren alana özgü sözlükler tercih edilmelidir.

Hukuk sistemleri ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği için çevirmen her iki kültürün de hukuki normlarını çok iyi bilmelidir. Her ne kadar kültürler birbirinden farklı olsa da çevirmen, her bir terimin erek dilin kültürüne göre uygun karşılığını yeterli araştırmalar yaparak bulmalıdır.

Hangi Tür Belgeler Hukuk Çevirisi Kapsamına Girer?

Aşağıda yer alan belgeler hukuk çevirisi alanında profesyonel çevirmenlerce tercümesinin yapıldığı belgeler arasında sayılabilir ve bu belgeler çoğu zaman yeminli tercüme kapsamında noter tasdikli çeviridir:

 • Anlaşmalar ve sözleşmeler
 • Vekâletnameler
 • Mevzuatlar
 • Yasalar
 • Mahkeme kararları
 • Patent başvuruları
 • Dava dilekçeleri
 • Ödeme ve icra emirleri
 • Tanık ifadeleri

Tercüme Kalite Garantisi

 • Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Çeviri Hizmeti
 • Profesyonel Çevirmenler
 • Çeviriniz kalite kontrol aşamasından geçmeden teslim edilmez.
 • Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda ücretsiz revize hizmeti.
 • Sorun çözümü ve destekte en geç 1 saat prensibi.

Sorunuz mu var? Canlı destek üzerinden bize şimdi yazın!

ANINDA FİYAT HESAPLA


Google Play Çevirimvar Android Uygulaması App Store Çevirimvar IOS Uygulaması

Türkiye'nin İlk ve Tek ISO Sertifikalı Online Tercüme Bürosu

Canlı Destek