Resmî kurumlara teslim edilecek belgelerin (kimlik, diploma, pasaport vb.) doğruluğundan emin olmak için güvenilir ve onaylı tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması için Türkiye Cumhuriyeti tarafından güvenilirliği onaylanmış tercümanlara yeminli tercüman adı verilir. Özellikle uluslararası meselelerde belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrilmesi bir zorunluluktur. Peki yabancı dil bilen herkes yeminli tercüman olabilir mi? Yeminli tercüman nasıl olunur, yeminli tercüman olmak için gereksinimler nelerdir?

Yeminli tercüman mı arıyorsunuz? Dosyalarınızı yükleyin, anında yeminli tercüme için fiyat alın!

DOSYA YÜKLE

Yeminli tercüman olmak için ne gerekir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Sabıka kaydının olmaması
  • Noterin bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmek
  • En az lisans mezunu olmak
  • Tercümanlığı yapılacak dilin iyi bir düzeyde bildiğini kanıtlayan resmî belgeye sahip olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türkiye Cumhuriyeti tarafından güvenilen ve onaylanmış bir tercüman olabilmek için doğal olarak öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Yabancı uyruklu bireyler Türkiye’de yeminli tercüman olamazlar.

Sabıka kaydının olmaması

Yeminli tercümanlık devlet tarafından güvenilirlik gerektiren bir meslek olduğu için sabıka kaydının bulunmaması gerekir.

Başvurulan noterin bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmek

Yeminli tercümanların ulaşılabilir olmaları büyük önem taşır. Birden fazla ilde yeminli tercüman olarak çalışmak için farklı illerdeki noterlere başvurmak gerekir.

Minimum olarak lisans mezunu olmak

Yeminli tercüman olmak için lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olmak gerekir, yani minimum olarak bir lisans programından mezun olmak gerekir. Ancak sahip olunan diplomanın tercümanlık ile ilgili olması zorunlu değil, herhangi bir alanda olabilir.

Eğer diploma yurt dışında alınmış ise diplomanın yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olması gerekir.

Tercümanlığı yapılacak dilin iyi bir düzeyde bildiğini kanıtlayan resmî belgeye sahip olmak

En doğal ve önemli gereksinim bu madde olsa gerek. Yeminli tercüman olmak istenilen dilde yeterli olduğunu gösteren resmi bir belgeye sahip olmak gerekir. Bu belge ilgili alanda üniversite diploması, dil yeterlilik sınavı sonuçları (TOEFL, IELTS, vb.) ya da dil kursundan alınan bir belge olabilir. Noter dil seviyenizi yeterli bulursa bu beş madde ile yeminli tercüman olmanın şartlarını karşılamış olursunuz.

Yeminli tercüman noter kaydı nasıl yapılır?

Yukarıdaki beş madde karşılanıyorsa yeminli tercüman olmak için notere kayıt yaptırmak için olan gereksinimler karşılanmış olur. Bu gereksinimlerin yerine getirildiğini kanıtlayan belgelerle birlikte (eğer belgeler yabancı dilde ise yeminli tercümeleriyle birlikte) notere başvurulur.

Tüm gereksinimler karşılanmasına rağmen her başvuru kabul edilmeyebilir. Eğer noter başvuran kişiyi güvenilir ve ulaşılabilir bulursa başvuruyu kabul edecektir.

Başvurunun kabul edilmesi sonucunda son olarak noter huzurunda yemin etmek gerekir. Noter huzurunda edilen bu yemin; tercümesi yapılan belgelerdeki bilgilerin açıklanmamasını, tercümelerin dürüstlükle ve doğrulukla yapılmasını ve kişinin ahlaklı davranacağını belirtir.

Tüm bu aşamalar yerine getirildiği zaman Türkiye Cumhuriyeti tarafından güvenilen bir tercüman olduğunuz resmi olarak belgelenmiş olur ve yeminli tercüman olarak çalışma hakkına sahip olunur.

Yeminli tercüman ne kadar kazanır?

Yeminli tercümanın kazancı tümüyle kişinin kendini ne kadar geliştirdiğine bağlıdır. Çeviriye ihtiyacı olan kişinin seçme hakkı olduğu için müşteriler daha yetkin olduğunu düşündükleri çevirmenlere başvuracaklardır. Aynı zamanda tercümanın da istediği işleri seçme hakkı vardır. Bu açıdan yeminli tercümanlığı serbest meslek kategorisine sokmak mümkündür ve kazanç kişiden kişiye ciddi bir biçimde değişir.

Tercümenin yapıldığı dile göre de kazancın değişeceğini beklemek mümkün. Örneğin Lehçe ya da Japonca çeviri yapan bir yeminli tercümanın İngilizce çeviri yapan bir yeminli tercümandan daha fazla kazanacağını ön görebilmek mümkün.

Yeminli tercümanların çalışma alanları oldukça geniştir ve uluslararası iletişimler devam ettiği sürece yeminli tercümanların iş alanı var olmaya devam edecektir. Yeminli tercüman olmak için tercüman diplomasına ihtiyaç olmasa bile işin eğitimini almış olmak büyük fayda sağlayacaktır. Kendini geliştirmeye bağlı olan bir meslek olan Yeminli tercümanlık tam ya da yarı zamanlı olarak yapılmaya uygun bir meslektir. Tercüme bürolarında ya da bağımsız olarak çalışma seçenekleri de bulunmaktadır.

Anında Fiyat Alın
Saniyeler içerisinde tercüme fiyatı alın
Yeminli Çevirmenler
Tercümeleriniz yeminli tercüman ekibimize emanet
7/24 Tercüme Takibi
Çeviri Takip Sistemi ile tercümeniz ne durumda kontrol edin
Üye Olmadan Hizmet
Üye olmanıza gerek olmaksızın tercüme yaptırın

Tercüme Kalite Garantisi

  • Yeminli Tercüman Kadrosu
  • Anında Tercüme Fiyatı
  • Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Çeviri

Sorunuz mu var? Canlı destek üzerinden bize şimdi yazın!

ANINDA FİYAT HESAPLA

Canlı Destek